Cena dovozu

Biskupice 1,20€

Bobot - 5,30€

Borčany - 4,50€

Brezolupy - 2,80€

Čierna Lehota - 11,00€

Čuklasovce - 5,40€

Dežerice - 2,50€

Dolné Držkovce - 4,00€

Dolné Naštice - 1,20€

Dolné Ozorovce - 0,50€

Dubnička - 4,50€

Dubodiel - 6,70€

Dvorec / Veľké Chlievany - 1,50€

Haláčovce - 3,00€

Horňany - 4,00€

Horné Držkovce -

Horné Naštice - 1,20€

Horné Ozorovce - 1,00€

Jankov Vŕšok - 7,50€

Jerichov - 3,30€

Krásna Ves - 6,70€

Kšinná - 7,20€

Látkovce - 5,30€

Libichava - 6,70€

Livina - 4,00€

Ľutov - 4,00€

Malá Hradná - 4,20€

Malé Hoste - 6,00€

Malé Chlievany - 0,50€

Miezgovce - 2,40€

Motešice - 6,70€

Nedašovce - 4,20€

Neporadza - 7,30€

Omastina - 6,70€

Otrhanky - 3,00€

Pečeňany - 2,80€

Podlužany - 2,50€

Pochabany - 6,00€

Pravotice - 3,00€

Prusy - 2,50€

Ruskovce - 2,50€

Rybany - 2,80€

Slatina - 8,20€

Slatinka - 7,30€

Svinná - 3,80€

Šípkov - 9,50€

Šišov - 6,20€

Timoradza - 5,50€

Trebichava - 10,00€

Trenčianske Jastrabie - 6,70€

Trenčianske Mitice - 6,70€

Uhrovec - 3,60€

Veľká Hradná - 6,20€

Veľké / Malé Ostratice - 3,80€

Veľké Hoste - 6,20€

Vysočany - 4,40€

Závada pod Čiernym Vrchom - 8,10€

Zlatníky - 6,70€

Žitná - Radiša - 5,00€